WAT GEBEURT ER ZOAL IN EEN SCIENTOLOGY KERK?

Scientology Kerken bruisen van activiteit. Elk van de Scientology Kerken biedt tal van religieuze diensten en materialen aan, die mensen in staat stellen om zich met hun Scientology studies bezig houden. Het volgende biedt een kijkje in een Scientology Kerk

Publieke Informatiecentrum

 In de ruimtes voor publieke voorlichting geeft een serie multimedia-presentaties antwoorden op fundamentele vragen over Scientology en activiteiten van de Kerk in de gemeenschap en op het gebied van programma's voor sociale verbetering. Bezoekers zijn van harte welkom om in eigen tempo rond te kijken en voor zichzelf over Dianetics, Scientology en de outreach-activiteiten van de Kerk te leren.

Testen

Onder de inleidende diensten die worden aangeboden in elke Scientology Kerk bevinden zich gratis testen. Met deze resultaten kan iemand meer over zichzelf ontdekken en ze kunnen ook ontdekken op welke gebieden zij zich zouden kunnen verbeteren. Als antwoord daarop biedt de Kerk een serie inleidende cursussen om mensen te helpen hun leven en condities te verbeteren.

Auditing (pastorale counseling)

Auditing, uit het Latijn audire, wat betekent "om te horen of te luisteren," is geestelijke begeleiding en een van de belangrijkste religieuze praktijken van de Scientology religie. Daarom is een auditor “iemand die luistert”. Auditing bestaat uit individuele sessies met een parochiaan verzorgd door een getrainde Scientology auditor die gekwalificeerd is om mensen door middel van auditing te helpen. Auditing wordt ook in groepsverband uitgevoerd , met een groep parochianen verzorgd door een Scientology auditior. Dit is de zogenaamde Groep Processing.

In alle Scientology Kerken zijn kamers aangewezen voor deze spirituele counseling.

Training

Opleiding is de tweede kern van de religieuze praktijk van de Scientology religie. 

L. Ron Hubbard's geschreven en gesproken woorden bestaan uit de Schriften van de Scientology religie. Het is een leer van de religie dat 50 procent van de spirituele vooruitgang die je in Scientology kunt behalen uit de studie en de toepassing van de Schriften komt. Scientologen studeren boeken, lezingen, films en andere schriftelijke materialen van L. Ron Hubbard in de cursuszalen die speciaal voor deze studie zijn opgezet. Als we een kijkje in de een cursuszaal van een Kerk zouden nemen, zou men er studenten vinden die geschreven werken van de heer Hubbard lezen, zijn lezingen beluisteren en de beginselen toepassen dat zij bestuderen.

Op alle niveaus leren studenten Scientology beginselen door, in eigen tempo, stap voor stap door een aftekenblad te gaan. Het aftekenblad biedt een sequentiële handleiding om een onderwerp te leren. Aftekenbladen bevatten leesopdrachten, oefeningen en praktische toepassing om te zorgen dat studenten niet alleen de theorie kennen, maar ook de materialen toe kunnen passen. Studie van de werken van L. Ron Hubbard is niet alleen een vast onderdeel van het leven voor Scientologen, het is een essentieel onderdeel van hun spirituele vooruitgang.

TECHNISCHE TRAININGSFILMS

Naast de geschriften en lezingen van L. Ron Hubbard, omvatten zijn technische opleidingsfilms ook een belangrijk onderdeel van de Schrift van de Scientology religie en worden door Scientologen als onderdeel van hun spirituele vooruitgang bestudeerd. L. Ron Hubbard schreef scripts voor 84 films over verschillende aspecten van de Scientology religie, vanaf inleidend tot gevorderd niveau. Een aantal van zijn lezingen werden ook gefilmd en ook deze zijn beschikbaar in kerken om bekeken te worden.

Scientology religieuze diensten en plechtigheden

In alle Scientology Kerken is een kapel voor religieuze diensten en plechtigheden.

Elke zondag voert de kapelaan religieuze diensten uit waar iedereen welkom is. Voor iemand die nieuw is in Scientology, is dit een kans voor een introductie tot de religie, en om een eerste stap te zetten naar verbetering van spiritueel bewustzijn. Voor een scientoloog biedt het de kans om tot nieuwe inzichten te komen en om religieuze principes van Scientology te bevestigen in de gezamenlijke eredienst.

Zoals in elke religie, heeft Scientology ook huwelijks-, naamgevings- en begrafenisplechtigheden. Allen omvatten een duidelijk scientologische bewustwording en de bevestiging van individuen als spirituele wezens.

Vrijdagavond diploma-uitreiking is een andere traditie van Scientology – een gelegenheid voor het kerkpersoneel en parochianen om bijeen te komen om diegenen die in de afgelopen week auditing- of opleidingstappen hebben voltooid te bevestigen.

Soms kan men de kapel inlopen en een groep aantreffen die naar een opgenomen lezing van L. Ron Hubbard luistert of aan een kerkelijke vergadering, een openhuis voor parochianen en leden van de lokale gemeenschap of een interreligieuze dienst of bijeenkomst deelneemt. Kortom, de kapel dient als een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor een verscheidenheid aan functies.

Gemeenschap en sociale verbeteringsprogramma's

Elke Scientology Kerk is een centraal punt waar vele maatschappelijke en sociale verbeteringsactiviteiten van de Kerk worden gecoördineerd.

De Kerk en haar leden zijn vastberaden om anderen te helpen en zo steun te verlenen door middel van een breed scala aan activiteiten. Tot deze programma's behoren anti-drugs campagnes en mensenrechten educatie-initiatieven, ook sociale verbeteringsprogramma's die gebruik maken van L. Ron Hubbard's technologieën voor drugsrehabilitatie, alfabetisering, misdaadhervorming en moraal. Door middel van het Scientology Pastoraal Werkers programma, bieden parochianen hulp tijdens rampen. Kerken dienen ook als centrale ontmoetingsplaats voor parochianen en gelijkgestemde maatschappelijke groeperingen met wie Scientologen partner is.