IK HEB GEHOORD DAT SCIENTOLOGEN GOEDE DINGEN DOEN VOOR DE SAMENLEVING. KUN JE DAAR EEN PAAR
VOORBEELDEN VAN NOEMEN?

In het wereldbeeld van Scientology zit een mandaad verweven om de waarheden die in Scientology te vinden zijn te gebruiken om de mensheid vooruit te helpen. Daarom is het zo dat naarmate Scientology groeit, de humanitaire programma's die scientologen ondersteunen, dat ook doen. Deze programma's omvatten onder andere:

  • De grootste anti-drugscampagne ter wereld die zonder hulp van de overheid is opgezet en die jaarlijks tientallen miljoenen risicojongeren bereikt;
  • Het vestigen van drugsrehabilitatiecentra in meer dan 40 landen;
  • De meest omvangrijke voorlichtingscampagne op het gebied van mensenrechten die zonder overheidshulp is opgezet en die op grote schaal de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bekend maakt.
  • Internationale onderwijsprogramma's die tientallen miljoenen leerlingen in Amerika, Europa, Azië en Afrika leren lezen en schrijven;
  • De Weg naar een Gelukkig leven, een beweging die zich uitstrekt over 135 landen, waar ze bevolkingsgroepen dichter bij elkaar brengt en broederschap herstelt.
  • Het Scientology Pastoraal Werkers programma dat bij elke grote ramp van de afgelopen 20 jaar noodhulp bracht aan meer dan 10 miljoen mensen.

Daarnaast hebben Scientologen door middel van het Citizens Commission on Human Rights (in Nederland: Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens) aandacht weten te vestigen op het gedwongen drogeren van schoolkinderen en het verbieden daarvan, de mensonterende praktijken zoals elektroshocks en lobotomie, en experimenten met biologische oorlogvoering.

Ten slotte was de Kerk in Amerika een van de voorvechters van de Freedom of Information Act (In Nederland: Wet op Openbaarheid van Bestuur) en andere wetten die het algemeen belang beschermen, om een eind te maken aan overtredingen van de overheid op het gebied van mensenrechten.

De Scientology Kerk en scientologen werken volgens de Doeleneinden van Scientology en streven de droom na van "Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminaliteit en zonder oorlog, waar bekwame mensen succesvol kunnen zijn en eerlijke mensen rechten kunnen hebben, en waar het de mens vrij staat om zich tot grotere hoogten te verheffen".