WERELDWIJDE RAMPENBESTRIJDING

MEDEDOGEN EN HULP
NEW YORK 9/11

Het Pastoraal werker rampenbestrijdingsteam is ontstaan door de ramp met het World Trade Center in New York City op 11 september 2001.

Binnen enkele uren na de ramp waren Pastoraal werkers van New York op locatie, en verleenden onmiddellijke steun aan het eerste hulp personeel en hielpen orde te brengen in de chaos. Ze bleven arriveren vanuit heel de Verenigde Staten en andere landen, tot er wel 800 op de locatie aanwezig waren. Zij werkten wekenlang 24 uur per dag, 7 dagen per week, zij aan zij met de New Yorkse reddingswerkers.

Pastoraal werkers boden fysieke hulp in de vorm van voedsel, water, kleding, gereedschap en andere benodigdheden. Ze leverden Scientology Assisten – acties die worden gegeven om een persoon te helpen fysieke problemen te confronteren – aan uitgeputte politieagenten en brandweerlieden die overweldigd waren door stress, vermoeidheid en shock. Ook verleenden zij geestelijke bijstand aan diegenen die leden onder het verlies van vrienden, familie en collega’s.

MEER DAN
800
PASTORAAL
WERKERS
DROEGEN
130
DUIZEND
UREN BIJ OP
GROUND
ZERO

Toen het voorbij was werd de New York Fire Department’s Medal of Valor toegekend aan Pastoraal Werkers en ontvingen zij erkenning van ambtenaren en burgerleiders.

“Als iemand die met eigen ogen zag wat er nodig was op de plek van het World Trade Center in de dagen en weken onmiddellijk na 11 september, wil ik u, de Scientology Kerk en de Pastoraal Werkers van de Scientology Kerk bedanken, waarvan velen van verre kwamen om ons te helpen.

De Pastoraal werkers werkten met veel energie en groot mededogen op Ground Zero en hielpen om de fysieke last en de geestelijke spanning van de reddingswerkers te verlichten. De organisatie, de zorg en de toewijding van uw Pastoraal werkers was uitzonderlijk, werd zeer gewaardeerd, en zal lang herinnerd worden door diegenen die geholpen werden. Ik kan de vrijwilligers dan ook niet genoeg bedanken.” – Afdelingshoofd, New York Politie, december 2001