INLEIDING

ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN TOT EFFECTIEVE DRUGSVOORLICHTING
EN DRUGSPREVENTIE

Verwijzend naar de verwoestende gevolgen van drugs voor de samenleving, schreef auteur, filantroop en Scientology oprichter L. Ron Hubbard: “Deze wereld is tegen een barrière aangelopen die maatschappelijke vooruitgang op grote schaal in de weg staat – drugs en andere biochemische middelen. Deze kunnen mensen in een conditie brengen die niet alleen de lichamelijke gezondheid belemmert en vernietigt, maar elke stabiele vooruitgang van geestelijk welzijn kan tegenhouden.” Deze bewering leidt tot zijn verdere vaststelling over welke rol alcohol- en drugsgebruik spelen in het verval van de samenleving: “Uit onderzoek is gebleken dat drugs het meest destructieve element in onze huidige cultuur is.”

UIT ONDERZOEK IS GEBLEKEN DAT DRUGS HET MEEST DESTRUCTIEVE ELEMENT in onze
HUIDIGE CULTUUR
is.

Verder heeft het onderzoek van L. Ron Hubbard op dit gebied ongeëvenaarde oplossingen gebracht voor drugsrehabilitatie. Dit bracht de kerk en scientologoen er toe om het seculiere programma ‘De Feiten over Drugs’ te starten waar ze al meer dan twintig jaar mee werken en zo miljoenen mensen de feiten over drugs hebben gegeven.

De kerk en haar leden streeft ernaar om drugsgebruik uit te roeien door middel van onderricht, en vraagt de participatie van een ieder met dezelfde doelstelling van een drugsvrije wereld.

UITROEIEN VAN DE WERELDWIJDE
EPIDEMIE VAN DRUGSGEBRUIK

Het drugsgebruik is geen gering probleem meer, het is veel groter dan welk ander maatschappelijk probleem dan ook. Ongeveer 210 miljoen mensen, van allerlei niveaus in de samenleving, gebruiken drugs. Per jaar sterven er bijna 200.000 mensen aan drugs.

De jeugd betaalt de hoogste tol. Om de twaalf seconden experimenteert er een scholier voor het eerst met drugs. Het drugsgebruik binnen deze leeftijdsgroep is gedurende de laatste tien jaar gestaag gestegen en kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met drugs.

meer

DE FEITEN OVER DRUGS
VOORLICHTINGSMATERIALEN VOOR MULTIMEDIA

Het “De Feiten over Drugs” programma steunt op 25 ervaring en is er in geslaagd om op effectieve wijze de realiteit over drugsgebruik over te brengen naar tieners en jonge volwassenen – individueel en door middel van massacommunicatie.

Zowel ervaring als enquêtes tonen aan dat tieners en jonge volwassenen eerder naar hun vrienden luisteren dan naar anderen. Daarom wordt de boodschap overgebracht door jonge mensen – waaronder ex-verslaafden die hun verslaving overwonnen hebben en hun verhaal vertellen – die tegen andere jonge mensen spreken in boekjes, spotjes en een documentaire.

meer

MILJOENEN BEREIKEN MET DE BOODSCHAP
“ZE ZEIDEN, ZE LOGEN”

De effectiviteit van “De Feiten over Drugs” boekjes leidde tot de productie van een reeks spotjes, “Ze Zeiden, Ze Logen.” Dit zijn 16 eigentijdse spotjes met pakkende beelden over de destructieve effecten van de meest populaire drugs. Speciaal geproduceerd voor jongeren in een taal die hun aanspreekt.

Deze boodschappen kunnen mensen die voor het eerst drugs gebruiken effectief ontmoedigen en vormen een essentieel onderdeel van het “De Feiten over Drugs” programma.

meer

DE FEITEN OVER DRUGS
VOORLICHTINGSFILM

Een essentieel onderdeel van het “De Feiten over Drugs” programma is de 100-minuten lange documentaire De Feiten over Drugs: Echte mensen, echte verhalen , die zich richt op elk van de 11 meest gebruikte middelen.

De film presenteert de feiten: wat maakt een drug tot een drug, wat zijn de gevolgen voor het verstand en het lichaam, en waar leiden alle drugs toe.

meer

ONLINE LESMATERIALEN OP
INTERACTIEVE WEBSITE

Om de beschikbaarheid van het programma nog verder te vergroten, biedt een uitgebreid, interactief drugsvoorlichtings centrum – DrugFreeWorld.org – de volledige scala van informatie en materialen aan, allemaal beschikbaar om te bekijken, te downloaden of online te bestellen:

meer

WERELDWIJD DE FEITEN OVER DRUGS
VERSPREIDEN

Georganiseerd vrijwilligerswerk in zo’n 180 landen hebben geresulteerd in de distributie van 50 miljoen drugspreventie boekjes en tienduizenden drugsinformatie evenementen.

De impact in het voorkomen van drugsgebruik is hoogst opmerkelijk. Jongeren die op de hoogte zijn kunnen de druk van leeftijdsgenoten aan en kunnen voor zichzelf beslissen om niet aan drugs te beginnen.

meer

OPLOSSINGEN BRENGEN
AAN MILJOENEN

The Church of Scientology International Dissemination and Distribution Center in Los Angeles, California, staat centraal in de wereldwijde humanitaire initiatieven ondersteund door Scientology kerken en scientoloogen. Naast het produceren van verspreidingsmaterialen voor de meer dan 10.000 Scientology Kerken, Missies en aangesloten groepen wereldwijd, produceert het ook educatief materiaal voor alle kerkelijke gesponsorde humanitaire programma’s.

meer

RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

Het meest effectieve wapen in de oorlog tegen drugs is onderricht. Scientology kerken en hun leden hebben onderling samengewerkt met gelijkgestemde groepen en personen om een veelzeggende verandering in het wereldwijde drugsprobleem te bewerkstelligen.

Vanwege de effectiviteit van de educatieve materialen en de impact van de activiteiten van het programma – waar ook maar ingevoerd – verkrijgt “De Feiten over Drugs” campagne het respect en de steun van leerkrachten, gezondheidsinstructeurs, schoolbegeleiders, politieagenten, leiders van gemeenschappen, ambtenaren, studenten en ouders.

meer