OVER HET PROGRAMMA

HET HERSTELLEN VAN DE MORELE
OPBOUW VAN DE SAMENLEVING

Het internationale hoofdkantoor van de stichting De Weg naar een Gelukkig Leven in Glendale (Californië) werd opgericht in 2003. De aankoop ervan werd mogelijk gemaakt door de steun van scientoloogen.

Het hoofdkantoor van de Stichting is de locatie waar leerkrachten, bedrijfsleiders, wetgevers en hoogwaardigheidsbekleders de uitvoering van De Weg naar een Gelukkig Leven-programma’s plannen.

Als centrale coördinatiespil van alle activiteiten van de Weg naar een Gelukkig Leven runt de stichting een groeiend netwerk van continentale en regionale kantoren. Deze helpen op hun beurt duizenden individuen en groepen om de boekjes te verdelen in hun eigen geografische zones.

12
MILJOEN
STUDENTEN
WERDEN BEREIKT
MET DE
WEG NAAR EEN
GELUKKIG LEVEN
De algemene populariteit van De Weg naar een Gelukkig Leven wordt geïllustreerd door de miljoenen boekjes die verspreid werden met een aangepaste omslag, voorzien van een persoonlijke boodschap, namen en logo’s van professionele groeperingen, bedrijven, overheden, wetshandhaving­instellingen, van wereldberoemde atleten en artiesten tot eerste ministers en presidenten aan toe.
DE WEG NAAR
EEN GELUKKIG LEVEN-
boekjes
worden in
106
TALEN
uitgegeven

Om te voldoen aan de steeds toenemende vraag, werkt De Weg naar een Gelukkig Leven stichting met state-of-the-art grafisch ontwerp en print-on-demand faciliteiten in haar internationale hoofdkantoor. Boekjes, met door de klant ontworpen omslagen, worden geproduceerd in 109 talen, waardoor individuen, gezinnen, groepen, bedrijven en instanties De Weg naar een Gelukkig Leven met hun eigen naam en logo kunnen verspreiden.

De stichting geeft ook herdrukrechten aan bedrijven, sportteams, wetshandhavinginstanties, andere organisaties en individuen om grote hoeveelheden te printen voor massa-distributie aan scholen, gemeenschappen of in heel een land.

De 21 leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven bevorderen vriendelijkheid, eerlijkheid en de basisvaardigheden van het leven, helpen drugsgebruik te voorkomen en beschermen het gezin. Het is een boodschap die het leven van miljoenen mensen heeft veranderd, niet door te preken, maar door een beroep te doen op gezond verstand en op de fundamentele goedheid in elk individu.

Het boekje nodigt uit en zet aan om verantwoordelijkheid te nemen voor iemands vrienden, de buurt, de gemeenschap en zelf de wereld.

Op de werkplek: drie decennia lang heeft De Weg naar een Gelukkig Leven belangrijke verbeteringen tot stand gebracht in de houding,het gedrag en het probleemoplossend vermogen van werknemers.

Op straat: de effectiviteit van De Weg naar een Gelukkig Leven als een instrument voor misdaadpreventie heeft ertoe geleid dat wetshandhavers, geestelijken en jongerenbegeleiders het boekje zijn gaan gebruiken om criminaliteit en geweld te bestrijden.

In tijden van beroering en oorlog: wanneer het dagelijkse leven ontwricht is en de grenzen van goed en kwaad zijn vervaagd, heeft De Weg naar een Gelukkig Leven kalmte, tolerantie en respect gebracht bij de door strijd verscheurde volkeren in conflictzones.

Het helpen van jongeren: De Weg naar een Gelukkig Leven helpt jongeren zelf te bepalen hoe ze hun eigen morele kompas kunnen ontwikkelen. Als hét motivatiemiddel voor vele jongerenprojecten, geeft De Weg naar een Gelukkig Leven jong-volwassenen een actieve rol bij het opbouwen van verantwoordelijkheid, vertrouwen en fatsoen.

Een van de voornaamste activiteiten van de stichting is om schoolkinderen te helpen positieve normen te ontwikkelen voor juist en verkeerd gedrag, normen die ze kunnen gebruiken om de koers voor een succesvolle toekomst uit te zetten.

De stichting sponsort tal van activiteiten voor jongeren, met inbegrip van poster- en opstelwedstrijden en de “Geef het goede voorbeeld” wedstrijd. Deze activiteiten hebben 12.000 scholen en 12 miljoen studenten bereikt. Een positievere huiselijke omgeving en veiliger samenleving zijn hier het resultaat van.