OVER HET PROGRAMMA

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
VERFILMING

Prijzen van de
DE WEG NAAR
EEN GELUKKIG LEVEN
film:
DE TELLY AWARD
HET INDIE FESTIVAL
UITMUNTENDHEIDSPRIJS
DE AURORA PRIJZEN
GOUDEN PRIJS
DE ACCOLADE AWARDS
3 PRIJZEN VAN VERDIENSTE
DE COMMUNICATOR AWARD
PRIJS TER ONDERSCHEIDING

Met behulp van de onverkorte en volledige tekst, precies zoals geschreven door L. Ron Hubbard, volgt de verfilming van De&nbrsp;Weg naar een Gelukkig Leven het gedrukte boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, leefregel voor leefregel. De met elkaar verweven verhalen van een verscheidenheid aan personages, illustreren elk concept in het boek.

De twee uur durende verfilming van het boek, geproduceerd door de filmstudio van de Scientology kerk, Golden Era Productions in Zuid-Californië, is beschikbaar op dvd in het Nederlands en 15 andere talen. De dvd werd in meer dan 86.000 scholen, openbare, nationale en academische bibliotheken over de hele wereld geplaatst.

Onderwijzers, ouders, gemeenschap en religieuze leiders, wetshandhavers en vele anderen gebruiken de verfilming van De Weg naar een Gelukkig Leven in hun programma’s.

“Ik ben er heilig van overtuigd dat De Weg naar een Gelukkig Leven het perspectief van veel mensen op het leven en moeilijke situaties die er zich in voordoen, kan veranderen. Dat is wat het met mij in minder dan twee uur heeft gedaan.” – Coördinator van sociale rehabilitatie en rehabilitatie centra voor jonge delinquenten

“Zeer motiverend en inspirerend. Deze verfilming zou bekeken moeten worden door jong en oud, omdat je nooit stopt met leren. Bovendien kan de boodschap van vrede in deze wereld van onverdraagzaamheid en geweld, een verandering teweeg brengen in de wereld.” – Leraar

“Twee leefregels trokken echt de aandacht van mijn dochter: ‘Wees actief’ en ‘Zorg dat het in alle opzichten goed met je gaat’. Daarna keek ze nooit meer terug op wat ze had gedaan en vertoont ze een schijnbaar onbegrensde levenskracht. Ik twijfel er niet aan wat haar ommekeer teweeg bracht. Dat is De Weg naar een Gelukkig Leven.” – Ouder

“Van nu af aan zal ik mijn leven gaan leven op basis van deze principes, want na het zien van deze film, realiseer ik me dat iedereen deze regels moet volgen om een gedisciplineerde persoon te worden en succes in het leven te krijgen.” – Student

“Dit materiaal is van groot belang gebleken voor de bibliotheek. Sinds we uw films bezitten hebben we meer dan 40 bijeenkomsten georganiseerd waarbij schoolkinderen, studenten, de ambachtsschool, middelbare scholen en universiteiten betrokken waren.” – Jongerenbibliotheek, Kirgische Republiek

De verfilming van De Weg naar een Gelukkig Leven en de spotjes zijn geconfigureerd voor alle vormen van elektronische media met inbegrip van het internet, tablets en smartphones, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om deze belangrijke boodschap te verspreiden.

Individuen en organisaties zo divers als nationale politiediensten, internationale hulporganisaties, mensenrechten en religieuze organisaties, regeringsleiders, leerkrachten, ouders en leiders van het bedrijfsleven en de gemeenschap maken gebruik van het De Weg naar een Gelukkig Leven curriculum.

Om onderwijzers in staat te stellen deze tools the gebruiken bij hun studenten, biedt de stichting De Weg naar een Gelukkig Leven deze pakketten gratis aan de onderwijzers aan, met alles wat een leraar, begeleider of instructeur nodig heeft om studenten te helpen een constructieve houding en gedrag aan te nemen in hun leven.

Het lesplan behandelt de 21 leefregels uit De Weg naar een Gelukkig Leven en zijn samengesteld voor tieners en jonge volwassenen. Het curriculum voorziet in een niet-veroordelende manier om concepten van goed en verkeerd te introduceren aan jongeren, wat resulteert in positieve en productieve keuzes.

HET LESPAKKET BEVAT DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN-DOCENTENHANDLEIDING, DE VERFILMING VAN HET BOEK OP DVD, SPOTJES EN BOEKJES.

Het De Weg naar een Gelukkig Leven lespakket bevat alle materialen die nodig zijn om het programma uit te voeren. Er zijn drie versies van het lespakket beschikbaar: een voor basis- en middelbare school leraren en jeugdgroepen, een voor trainers van bedrijven en human resources managers, en een derde voor gebruik in correctionele inrichtingen en voor hen die werken op het gebied van de rehabilitatie van criminelen.

Het De Weg naar een Gelukkig Leven lespakket bevat:

Een uitgebreid curriculum dat gebruik maakt van een interactieve benadering met audiovisuele hulpmiddelen en praktische activiteiten die de leerlingen er volledig bij betrekken. Iedere leefregel wordt aan de studenten geïntroduceerd middels de spotjes en daarna bekijken ze de verfilming vanDe Weg naar een Gelukkig Leven. Exemplaren van beide zijn, samen met het boekje, onderdeel van het pakket.

Posters van de voorschriften van De Weg naar een Gelukkig Leven die geschikt zijn om op te hangen in klaslokalen, cafetaria’s en gangen.

Beoordelingsmaterialen die je kunnen helpen om verbeteringen en veranderingen in houding en acties op te merken. Enquêtes en statistische metingen geven richting aan de punten die in het curriculum benadrukt moeten worden. Gezichtspunten van de studenten worden getest voor en na het programma om veranderingen in gedrag en gemaakte keuzes te meten.

MEER DAN
20
DUIZEND
informatie-
en lespakketten
worden
ELK
JAAR
VERSPREID

“Tijdens deze tijden van crisis in ons schooldistrict, is het schoolbestuur verdeeld en liggen ze met elkaar overhoop. We hebben een tekort van $ 3 miljoen en er doen verhalen de ronde over onregelmatigheden in overheidsprocedures. De Weg naar een Gelukkig Leven heeft als buffer gewerkt voor ons onder vuur liggend schooldistrict. Tijdens deze turbulente omstandigheden is het voor mijn leerlingen een straaltje hoop in een donker bewolkte lucht.” – Leraar, Texas

“We hebben het afgelopen jaar het geweld op onze school met 80% verminderd. We hebben ook respectloze houding tegenover de leraren verbeterd en vulgaire taal verminderd. Kinderen zijn nu meer geneigd om rustig te gaan zitten, kalm te zijn, na te denken over wat ze doen en een goed voorbeeld te geven. Het is een 100 procent verbetering!” – Directeur middelbare school, Michigan