CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
MULTIMEDIA PRESENTATIES

Citizens Commission on Human Rights maakt en verspreidt een reeks bekroonde documentaires en aanvullende informatiepakketten in 17 talen. Over de hele wereld worden deze documentaires uitgezonden en brengen ze miljoenen mensen op de hoogte van psychiatrisch misbruik en de schendingen van mensenrechten.

138
DUIZEND
INFORMATIE-
PAKKETTEN
GELEVERD AAN
ADVOCATEN
EN
MENSENRECHTEN-
ORGANISATIES

Op de internetsite van CCHR (cchr.org) zijn alle materialen en documentaires online te bestellen en te bekijken, kunnen witboeken worden gedownload en kan men melding maken van psychiatrisch misbruik.
CCHR heeft een reeks voorlichtingsspotjes gemaakt om via de TV-omroepen informatie te verstrekken over de gevaren van psychiatrisch labelen en medicijnmisbruik.

Het handboek “De Verborgen Vijand” is een educatief instructiepakket bedoeld voor leerkrachten, gastsprekers en gezondheidsdiensten voor veteranen en militairen. De documentaire De Verborgen Vijand laat de waarheid zien achter de hoge zelfmoordcijfers, acute sterfgevallen en het toenemende geweld in het leger.Onderdeel van CCHR documentaires is het aan het licht brengen van praktisch elke vorm van psychiatrisch misbruik, de uitleg van het probleem en de oplossing hiervoor.


Psychiatrische Middelen: Medicijn of Gevaar? is een Franse documentaire over de zogenaamde wetenschappelijke onderbouwing van het voorschrijven van psychiatrische middelen, waarin artsen, experts uit de gezondheidszorg, artiesten en slachtoffers aan het woord komen.

All Fall Down is een documentaire toegespitst op Engeland, die ingaat op de financiële beweegredenen en het gebrek aan testresultaten voor het labelen en het toedienen van medicijnen aan Engelse schoolkinderen.