SLOTWOORD

“Een mens is slechts zo waardevol in de mate dat hij anderen kan helpen.”
– L. Ron Hubbard

Deze uitspraak van de grondlegger van Scientology brengt tot uiting waarom de Scientology kerk en haar leden internationale humanitaire programma's sponsoren.

Door deelname en financiële steun geven Scientologen hun tijd en hulpmiddelen om de cultuur als geheel te verheffen door middel van programma's en voorlichtingsmaterialen voor algemeen nut.

Teneinde de visie van die humanitaire programma's te verwezenlijken, heeft de Scientology kerk een aanmerkelijke infrastructuur in het leven geroepen waarmee deze voorlichtingsmaterialen met miljoenen tegelijk worden geproduceerd en waarmee er wordt gezorgd dat die programma's wereldwijd worden geïmplementeerd.

Resultaat: mensen die er nu voor kiezen om geen drugs te gebruiken vanwege het De Feiten over Drugs programma; een generatie die gestaag meer bewust wordt en bedreven is in het toepassen van de mensenrechten voor iedereen; waardigheid hersteld door voortdurende hervormingen in de psychiatrische industrie; mensen zonder moreel kompas, die nu geleid worden door de voorschriften van De Weg naar een Gelukkig Leven, en gemeenschappen die profijt hebben van de hulp die geboden wordt door pastoraal werkers van Scientology.