EDUCATIEVE CAMPAGNE
MET SUCCES VOORLICHTING GEVEN OVER DRUGS

In de stad Tamra, in het noorden van Israel, werkte de Foundation for a Drug Free World samen met de Federation of Working and Studying Youth en distribueerde zo duizenden De Feiten over Drugs boekjes. Ruim 5000 studenten woonden lezingen en voorlichtingsevenementen bij met als resultaat dat het drugsgebruik met 70% afnam.


“De resultaten wat betreft een daling van het drugsgebruik onder scholieren en studenten zijn beslist spectaculair te noemen.”

“De Foundation for a Drug Free World verstrekt aan ons De Feiten over Drugs materialen die de kern vormen van het “Teenagers Against Drug Abuse” programma van het Ministerie van Onderwijs. Ze zijn van onschatbare waarde gebleken voor het succes van het programma. De resultaten die ermee geboekt worden op het gebied van dalend drugsgebruik onder de scholieren en studenten zijn beslist spectaculair te noemen. Eén van de scholen stond bekend als de ergste op het gebied van drugsgebruik en staat nu model voor andere onderwijsinstituten.” – Oostelijke Kaap, Ministerie van Onderwijs Zuid-Afrika

“Uit een database van meer dan 20 nonprofit organisaties die zich richten op drugspreventie activiteiten werd de Drug-Free World Civil Association uitgekozen [voor een subsidie] door ons hoofdkwartier in Wenen wegens de kracht van haar harde werk, de kwaliteit van haar voorlichtingsmaterialen en haar leerplan voor scholen in kwetsbare gebieden.” –United Nations Office on Drugs and Crime in Mexico

“... afname van de nare gevolgen van drugs gebruik in ons land.”

“Ik dank jullie uit het diepst van mijn hart voor jullie waardevolle werk. Door onvermoeibaar overal in Duitsland informatie te verspreiden, hebben jullie duidelijk invloed gehad in het verminderen van de ellende die er in ons land wordt veroorzaakt door druggebruik.” – Youth Addiction Help, Frankfurt, Duitsland

“Gebaseerd op ons onderzoek naar uw materialen, delen wij u mede dat het boekje De Feiten over Drugs is goedgekeurd om te worden gelezen en bestudeerd door jongeren en het publiek in het algemeen.” – Ministerie voor Leerplannen en Onderwijstechnologie, Republiek van Panama

“80% van de jongeren die het hele programma hebben doorgewerkt zegt dat ze niet langer een risico groep zijn...”

“Na onze ontmoeting met de Foundation for a Drug Free World en het zien van de materialen die zij verstrekken, hebben we hun materialen opgenomen in onze workshops die wij geven aan scholieren op middelbare scholen. 80% van de jongeren die het programma onderwezen kregen, zegt dat ze daardoor het idee hebben dat ze niet langer het risico lopen te gaan gebruiken of terug te vallen.” —Directeur, Foundation 4 Life, Verenigd Koninkrijk

“Ik beveel van harte de literatuur aan die door de Foundation for a Drug Free World wordt verstrekt. Deze materialen hebben de studenten echt de gelegenheid geboden te leren hoe ze zich moeten opstellen wanneer ze ergens tijdens hun studie geconfronteerd worden met een dergelijk verraderlijk onderwerp. Des te beter ze op basis van goede informatie beslissingen kunnen maken, hoe beter het voor ze is.” – Begeleider, Independent School District, USA

“Ik heb het De Feiten over Drugs programma gebruikt in mijn klassen, ik heb de kinderen geleerd de realiteit onder ogen te zien op een leeftijd waarop ze denken dat ze nergens door geschaad kunnen worden. Ze zijn geïnteresseerd en bediscussiëren het. Ze zijn zich meer bewust en rapporteren situaties die ze opmerken. Bedankt voor het materiaal.” – Docent, Rio Grande do Sul, Brazilië

MEER DAN
62
MILJOEN
DE FEITEN OVER
DRUGS
BOEKJES
verspreid
OVER DE HELE WERELD

“Ik heb het programma De Feiten over Drugs tot dusverre onderwezen aan 300 studenten. De kwaliteit van het programma krijgt van mij een 10. De boodschap is zo goed ingekleed en uniek dat de jongeren stoppen en luisteren.” – Community Educator, Cultural Education and Environmental Organization, Kashmir, India

“De materialen van de Foundation for a Drug Free World zijn geweldig. De persoonlijke verhalen zijn indringend en kunnen heel gemakkelijk gerelateerd worden aan situaties van studenten. De studenten konden zich goed inleven in de materialen en dus namen ze de boodschap goed in zich op.” – Docent, Mareeba, Queensland, Australië


Om iets te doen aan het wereldwijde gebruik van drugs moet men het probleem vanuit alle invalshoeken benaderen, men moet een breed scala aan verschillende activiteiten hebben die de boodschap van een drugsvrij leven overal aan jongeren overbrengen.

Daarom verspreiden Scientologen en andere vrijwilligers overal ter wereld de boodschap van De Feiten over Drugs door informatieboekjes te distribueren waarin de meest gebruikte drugs worden besproken. 62 miljoen boekjes in 21 talen, die jongeren het vermogen geven zelf te beslissen om drugsvrij te leven.

Tijdens drugpreventie evenementen wordt ook het ondertekenen van de belofte om drugsvrij te leven aangemoedigd, zijn er informatiestands op drukke plaatsen, videospotjes op openbare plaatsen, concerten en ontelbare andere methoden om de aandacht te vestigen op dit grote wereldwijde probleem.

Sommigen zijn persoonlijk getuige geweest van de verwoestingen die drugs aanrichten. En daarom ziet men vaak ouders, gemeenschapsleiders, leraren en politiebeambten als initiatiefnemers voor drugsvoorlichtingsprogramma's waarbij zij de materialen gebruiken die door de Foundation for a Drug Free World worden verstrekt. Zo voegen zij zich bij de internationale beweging om de vicieuze cirkel van druggebruik te doorbreken.


“In naam van de kinderen en de stafleden die afgelopen zomer jullie workshop hebben bijgewoond willen we graag onze uiterste dankbaarheid betuigen voor het voorlichten van onze jeugd over de uitwerking van drugs. Het is echt opmerkelijk dat er een organisatie als die van jullie bestaat die zich toelegt op het verspreiden van kennis over druggebruik onder onze kinderen en de gemeenschap waarin ze wonen.” – Programmaleider YWCA, VS

“Ieder gezin dat het Onderwijsprogramma over Drugsgebruik voor het Gezin heeft voltooid krijgt een set boekjes. De feedback van zowel de ouders als de tieners is altijd positief. De informatie is bij de tijd en draait er niet omheen. Ik merk dat de boekjes waardevol zijn voor het openen van een dialoog binnen het gezin of onder jongeren zelf. Gezien de huidige staat van de budgetten van plaatselijke scholen is het nuttig dat de boekjes zo gemakkelijk te verkrijgen zijn. Breng alsjeblieft mijn dank over aan de leden van de Stichting voor hun voortdurende zorg voor de tieners en de gezinnen.” – County School Board Student Assistance Program, VS

1,1 MILJOEN MENSEN BEREIKT IN

TAIWAN

De afdeling van de Foundation for a Drug Free World in Taiwan is één van de actiefste ter wereld: 1,1 miljoen mensen bereikt via 3.400 informatie-evenementen; 700.000 boekjes uitgedeeld; lezingen bijgewoond door 267.000 leerlingen in 750 scholen; en spotjes uitgezonden op 50 TV-stations met meer dan 5 miljoen kijkers. Supporters en partners zijn onder andere raadsleden, wetgevers, politiecommissarissen, burgemeesters, het Ministerie van Onderwijs en Organisaties als de Internationale Stichting voor de Vreedzame Uitbanning van Opium Gewassen.

Een gemeenteraadslid zei: “Jullie toewijding aan het verspreiden van de feiten over drugs, jullie inspanningen om talloze jongeren te behoeden voor de verwoestende gevolgen van drugs en jullie doel om belangeloos deze wereld te verbeteren, heeft mij diep geraakt”.

“In naam van mijn organisatie, mijn gemeenschap en mijn land wil ik mijn uiterste dank overbrengen aan jullie organisatie voor jullie waardevolle bijdrage aan het bouwen van een drugsvrije wereld.” – Lung-Hui Chung, Voorzitter van de International Foundation for the Peaceful Elimination of Opium Crops

BESEF OVER DRUGS IN

TSJECHIË

De Tsjechische Republiek is in Europa de grootste producent, leverancier en gebruiker van methampheatmine, oftewel “Pervitin”. Om het bewustzijn van deze en andere schadelijke drugs te verhogen, houdt de Tsjechische afdeling van de Foundation for a Drug Free World sinds 2003 ieder jaar een “Wieler-ren-ronde” door het hele land.

Onder auspiciën van de Senaat van de Tsjechische Republiek legden de wielrenners en de hardlopers 1300 km af op een drugsvrije kruistocht. Op hun route ontmoetten zij burgemeesters, politiecommissarissen en andere beambten in 45 steden, deelden zij duizenden De Feiten Over Drugs boekjes uit en gaven zij lezingen in 46 scholen aan 4500 scholieren. Sinds het programma 10 jaar geleden werd gelanceerd in dat land, hebben tienduizenden de boodschap van een drugsvrij leven ontvangen.

“Voorlichting over drugs is goedkoper, effectiever en beslist te verkiezen boven het oplossen van de consequenties van drugs. Ik apprecieer deze activiteit heel erg en beschouw het als belangrijk. De Senaat zal zich er verder over buigen.” – President van Tsjechische Senaat in zijn brief aan de organisatoren van de “Wieler-ren-ronde” op de IInternational Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking