STUDIEVOORBEELDEN

REHABILITATIE EN ONDERWIJS IN DE
DRUGSROUTE VAN NEPAL

Een van de oudste drugsroutes op aarde loopt van de Gouden Driehoek in zuidoost Azië door het Koninkrijk van Nepal. Deze route voorziet de wereld al 100 jaar lang van opiaten en nog steeds wordt door deze route de verslaving van mensen in het gehele Oosten gevoed waardoor hele bevolkingsgroepen worden verwoest.

Inwijdingsceremonie van de Hubbard’s Peak in Nepal.

In de afgelopen jaren echter, is het Narconon programma in Nepal van start gegaan en heeft het vaste voet aan de grond gekregen met drugsvoorlichting en het leveren van het rehabilitatieprogramma aan allerlei groepen drugsgebruikers, variërend van mensen die maar één keer gebruikt hebben tot recidivisten die vrij gelaten werden uit de gevangenissen in Kathmandu om het programma te volgen.

Een voormalige hooggeplaatste functionaris van de politie van Kathmandu, die nu de directeur is van Narconon Nepal, zet zich volledig in om drugsvoorlichting, preventie, rehabilitatie naar zijn land te brengen, te beginnen met het justitieel apparaat dat dagelijks met het drugsprobleem te maken heeft.

Met zijn achtergrond en persoonlijke kennis van de relatie tussen drugsgebruik en misdaadcijfers geeft het hoofd van Narconon lezingen en presentaties aan politiekorpsen om hen zodoende te helpen de drugsepidemie te bestrijden.

DRUGS
VOORLICHTING
die gegeven is aan
2,5
MILJOEN
MENSEN
—in—
NEPAL

Het programma van Narconon Nepal spreidde zich echter veel verder uit dan de politiekorpsen.

Vrijwilligers hebben over het gehele land drugsvoorlichting gegeven aan een half miljoen scholieren, jongeren en volwassenen in buurthuizen en aan militairen.

Naarmate meer mensen zich bewust werden van de oplossingen die Narconon biedt, kwam er zoveel vraag naar het programma, dat het duidelijk werd dat er een plek gevonden moest worden waar op grote schaal het programma geleverd kon worden. Aan de voet van de Himalaya werd een ideale locatie gevonden, op de top van de 2743 meter hoge berg Kakani, een plek vol traditie, een van de meest geëerde plaatsen in de Kathmandu Vallei.

De indrukwekkende ceremoniële opening van het nieuwe Narconon hoofdkantoor werd bijgewoond door 350  hoogwaardigheidsbekleders en de plaatselijke bevolking en het gebouw werd volgens de Nepalese traditie ingewijd. Tijdens de inwijding werd ook L. Ron Hubbard geëerd voor het ontwikkelen van het programma en de naam van de Kakani berg werd op grond van een officiële verordening veranderd in Hubbard’s Peak.

“Ik heb enorm veel waardering voor de inspanningen van Narconon Nepal om mensen voor drugs te behoeden en hen te voorzien van behandeling en hulp bij rehabilitatie door middel van het Narconon programma waardoor drugsgebruikers weer deel uit kunnen maken van een beschaafde samenleving.” – Inspecteur-generaal van de politie, Kathmandu