GEESTELIJKHEID

Kerken hebben hun parochianen altijd al hulp en vertroosting geboden in behoeftige omstandigheden. In feite hebben de kerken, naast het voldoen aan strikt geestelijke behoeften, het traditiegetrouw als hun missie gezien wereldlijk lijden te verlichten, hulp te geven waar dat nodig is en voor mannen en vrouwen op cruciale punten van hun leven hun waardigheid te herstellen.

Geestelijken van Scientology gaan op dezelfde manier te werk om leed te verzachten en om diegenen tot steun te zijn die in behoeftige omstandigheden verkeren, of het nu een lid van hun eigen kerk is, of gewoon iemand in de samenleving die hulp nodig heeft. In feite kan iemand in Scientology niet als geestelijke functioneren zonder dat hij oprecht en vóór alles de wens heeft om anderen te helpen, of het nu gaat om het verlichten van tijdelijke nood of om het helpen van mensen bij hun voortgang op de Brug.

Maar anders dan geestelijken en priesters van andere religies, brengen geestelijken van Scientology mensen die in nood verkeren méér dan medeleven en zorg; na een goede opleiding brengen ze deskundigheid mee in Scientology technieken waarmee elk voorkomend probleem kan worden opgelost, hoe onoverkomelijk dat voor de betrokkene ook mag lijken.

Behalve in hun eigen woongebieden zijn Scientologen ook actief betrokken bij een verscheidenheid aan programma's voor sociale en maatschappelijke verbetering; en veel van die programma's bestrijken de hele wereld. Voor een scientoloog maken deze activiteiten allemaal deel uit van een erkenning dat de verantwoordelijkheid voor de verbetering van het leven zich verder uitstrekt dan zichzelf, zijn eigen gezin, de groep en zijn land, maar dat die ook de gehele mensheid omvat.

Binnen elke religie zijn religieuze diensten belangrijk, maar voor scientologen persoonlijk krijgen zij nog een speciale betekenis; door het helpen van anderen, helpen ze het doel van Scientology te verwezenlijken om van deze wereld voor iedereen een betere plaats te maken.

In deze sectie leer je hoe Scientology Kerken geestelijke diensten aan hun eigen parochianen aanbieden maar ook aan de samenleving in meer uitgebreide zin.